loader

Idea

TLUMTLUM powstał z miłości. Do ulotnych chwil, które chcesz nakręcić i oglądać. Robienie filmu to zabawa, emocje, przygoda. Oglądanie to odczuwanie, olśnienie, rozumienie.

Chcemy być miejscem spotkania twórców i odbiorców. Artystów i oglądających. Wizjonerów i producentów. Filmowców i agencji reklamowych. Autorów pomysłów i marketerów. Razem zrobimy tłum. Zrobimy film. Żeby się uczyć, poznawać, inspirować, tworzyć. Dla sprawy, pieniędzy, marki, idei, produktu.

TLUMTLUM robi TŁUM. TŁUM robi FILMY.